การทำผิดกติกา
 
การทำผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
 1. การผิดกติกาทั่วไป

    •  การนั่ง

: เจตนานั่งลงบนพื้นสนามหรือไม่สามารถคืนสู่ตำแหน่งของการดึงได้ในทันทีหลังจากมีการลื่นล้ม

      การยัน

: ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายนอกจากเท้าสัมผัสหรือแตะพื้น

      การล็อค

: การจับเชือกในลักษณะที่ไม่ปล่อยให้เชือกเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ

      การจับยึด

: การจับยึดที่อยู่นอกเหนือจากกติกาข้อ 11, 12 และ 13

      พร๊อพปิ้ง

: การถือเชือกในตำแหน่งที่เชือกไม่ทอดผ่านระหว่างลำตัวกับช่วงบนของท่อนแขน

      ตำแหน่ง

: การนั่งบนเท้าโดยที่เท้าไม่ได้เหยียดไปด้านหน้าของหัวเข่า

      การสาวเชือก

: การสาวเชือกระหว่างแข่งขัน

      การพาย

: การนั่งบนพื้นแบบซ้ำๆ กันขณะที่มีการเคลื่อนเท้าไปด้านหลัง

      ตำแหน่งคัดท้าย

: ตำแหน่งที่ผิดปรกติไปจากตำแหน่งที่อธิบายในกติกาข้อที่ 13

      เทรนเนอร์

: เทรนเนอร์สื่อสารกับลูกทีมระหว่างการแข่งขัน

      ไม่จริงจัง

: ทั้ง 2 ทีมไม่พยายามแข่งขันกันอย่างจริงจังระหว่างการแข่งขันนำไปสู่การยันกันไว้อย่างยาวนาน ซึ่งจะนำมาซึ่งการสูญเสีย
  ความเคารพเชื่อถือต่อกีฬาและจะนำไปสู่การประกาศของผู้ตัดสินว่า "ไม่ดึง" ซึ่งจะสามารถประกาศได้ทุกเวลาตลอดการแข่งขัน
  การดึงครั้งใหม่จะเริ่มขึ้นในเลนใหม่หรือเลนที่อยู่ใกล้ที่สุดกับเลนการแข่งขันเก่าและเป็นเลนที่มีพื้นดินแตกหรือเสียหายน้อยกว่าเก่า
  ถ้าการดึงแบบไม่จริงจังใช้เวลามากกว่า 10 นาที หัวหน้าผู้ตัดสินจะส่งสัญญาณให้ผู้ตัดสินกลางสนามประกาศ "ไม่ดึง
"

 
2.  การทำผิดกติการะหว่างการแข่งขันแบบกลางแจ้ง : การใช้เท้ายึด คือการใช้เท้าทำหลุมบนพื้นดินก่อนที่จะมีคำสั่ง "เชือกตึง"
 
3. การทำผิดกติการะหว่างการแข่งขันแบบในร่ม : การก้าวเท้าออกด้านข้าง คือการก้าวเท้าออกนอกลู่ยางระหว่างการแข่งขันแบบในร่ม
 

 
การถูกดิสควอลิฟายหรือถูกตัดสิทธิ์ : ทีมแข่งขันจะได้รับการเตือนในข้อหาทำผิดกติกาจำนวน 2 ครั้งในการดึง 1 ครั้งก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ์
ในการทำผิดกติกาทั้งหมด ทีมแข่งขันอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้เพียงแค่ผู้แข่งขัน 1 คนในทีมทำผิดกติกา

 
การละเมิดกฎกติกา : การไม่ปฎิบัติตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์เอเชียอาจจะถูกตัดสิทธิ์การร่วมแข่งขันได้ทันที
 
แมทช์การแข่งขันและการให้คะแนน :
1. จำนวนแมทช์การแข่งขัน การดึงและระยะเวลาการพัก
จำนวนคะแนนการแข่งขันจะอยู่ในรูปสมการ (n x (n-1)÷2) แมทช์ โดย n แทนจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน แต่ละแมทช์จะประกอบไปด้วยการดึงในจำนวน 2 ครั้ง

2. การหยุดพักอย่างเหมาะสมจะได้รับอนุญาตระหว่างการดึง
ระยะเวลาพักสูงสุดจะไม่เกิน 6 นาทีระหว่างการแข่งขัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่นักกีฬาเดินออกจากสนามแข่งขันและสิ้นสุดเมื่อทีมแข่งขันกลับเข้าสู่พื้นที่ที่กำหนดไว้
เพื่อเตรียมพร้อมต่อการกลับเข้าสู่สนามแข่งขัน
 
การโยนเหรียญ : ก่อนการดึงจะเริ่มขึ้นการเลือกแดนจะถูกกำหนดโดยการโยนเหรียญเสี่ยงทาย หลังจากการดึงครั้งแรก ทั้ง 2 ทีมจะต้องทำการเปลี่ยนแดน
ถ้าการดึงครั้งที่ 3 จำเป็นต้องเกิดขึ้นให้ใช้วิธีการเลือกแดนโดยการโยนเหรียญเหมือนเดิม
 
การชนะการแข่งขัน
1. การชนะการดึงโดยทั่วไป
การดึงที่จะได้รับชัยชนะจะเกิดขึ้นได้โดยการดึงเชือกให้ข้ามระยะทางที่กำหนดไว้ตามเครื่องหมายบนเชือกหรือโดยการตัดสิทธิ์ของคู่แข่งขันโดยกรรมการผู้ตัดสิน

2. การชนะการดึงแบบกลางแจ้ง
การชนะจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องหมายด้านหนึ่งที่ทำไว้บนเชือกถูกดึงข้ามผ่านเส้นจุดกึ่งกลางที่ทำไว้ในสนาม
 

 
เริ่มการแข่งขัน
 
การชนะ | การชี้ผู้ชนะ
การชนะการดึงแบบในร่ม : การชนะจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องหมายกึ่งกลางเชือกถูกดึงข้ามผ่านเครื่องหมายด้านข้างบนลู่ยาง
 
 
เริ่มการแข่งขัน
 
การชนะ | การชี้ผู้ชนะ

 
คะแนน :
1. ทีมที่ชนะการแข่งขัน 2 ครั้งติดต่อกันจะได้คะแนน 3 คะแนน ส่วนทีมที่แพ้ทั้ง 2 ครั้งจะได้ 0 คะแนน ทีมที่ชนะการแข่งขันทีมละครั้งจะได้ทีมละ 1 คะแนน
2. รอบพูล-ออฟ รอบเซมิ-ไฟนอล และรอบสุดท้าย
แมทช์การแข่งขันจะเป็นการดึงในแบบ 2 ใน 3 ทีมที่ชนะการดึง 2 ครั้งต่อ 0 จะได้คะแนน 3 คะแนน ทีมที่แพ้จะได้ 0 คะแนน
ทีมที่ชนะการดึง 2 ต่อ 1 จะได้คะแนน 2 คะแนน ทีมที่แพ้จะได้คะแนน 1 คะแนน
 
ไม่ดึง : เมื่อไม่ดึงจะถูกประกาศในกรณีดังต่อไปนี้
       a)  ทั้ง 2 ทีมกระทำผิดกติกา หลังจากถูกเตือน 2 ครั้ง
       b)  ทั้ง 2 ทีมกระทำผิดข้อหา ไม่จริงจัง
       c)  ทั้ง 2 ทีมปล่อยเชือกก่อนการดึงจะสิ้นสุด
       d)  การดึงถูกก่อกวนโดยปราศจากการกระทำผิดกติกาโดยผู้เล่นของทีมใดทีมหนึ่ง

เมื่อมีการประกาศ ไม่ดึงตามกรณี a) b) และ c) ข้างต้น จะไม่มีการอนุญาตให้หยุดพักการแข่งขัน และการดึงจะต้องเริ่มขึ้นใหม่ในทันทีโดยปราศจากความช่วยเหลือหรือ
การบริการใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีสุดท้ายตามข้อ d) การอนุญาตให้หยุดพักการแข่งขันตามความเหมาะสมสามารถอนุญาตได้
 

 
เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน
เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันระดับนานาชาติควรเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากสหพันธ์กีฬาชักกะเย่อสากล การคัดเลือกผู้ตัดสินครั้งสุดท้าย
สำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติควรให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านเทคนิค
 
อำนาจของกรรมการ  ผู้ควบคุมการแข่งขัน และหัวหน้าผู้ตัดสิน
กรณีที่สโมสรหรือตัวบุคคลในการแข่งขันแต่ละครั้งมีส่วนในพฤติกรรมอันจะนำมาซึ่งการสูญเสียความเคารพนับถือในตัวกีฬาชักกะเย่อ กรรมการ ผู้ควบคุมการแข่งขัน
และหัวหน้าผู้ตัดสิน ในการประสานงานซึ่งกันและกัน มีอำนาจที่จะไล่สโมสรหรือตัวบุคคลนั้นๆ ออกจากการแข่งขันได้ระหว่างการแข่งขัน กรรมการจะต้องทำรายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์กีฬาชักกะเย่อแห่งทวีปเอเชีย (เอทีดับบลิวเอฟ) ซึ่งตามกฎธรรมนูญในมาตราที่ 12 ให้อำนาจคณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ทางวินัยต่อสโมสรหรือตัวบุคคลได้อย่างชอบธรรม
 
การตัดสิน
อำนาจและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินที่ได้รับการแต่งตั้งประจำแมทช์การแข่งขันมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว โดยมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  

(1)    การยืนยันว่ากฎกติกาของเอทีดับบลิวเอฟจะได้รับการปฏิบัติตาม
(2)    ต้องแน่ใจว่าเชือกที่จะใช้สำหรับการแข่งขันมีสภาพความพร้อมก่อนที่ทีมแข่งขันจะเดินทางถึงสนามแข่งขัน
(3)    ต้องดำเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามตารางเวลาที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
(4)    อนุญาตให้มีการพักระหว่างการแข่งขันตามกติกาข้อที่ 17
(5)    ประกาศ "ไม่ดึง"
(6)    ตัดสิทธิ์ทีมแข่งขันหลังจากการเตือนครบจำนวนครั้งที่กำหนด
(7)    ผู้ตัดสินสามารถเตือนแบบเป็นมิตร (ไม่คิดจำนวนครั้ง) ได้เพียง 1 ครั้งต่อทีมใดทีมหนึ่งได้ระหว่างการแข่งขัน
(8)    ตัดสิทธิ์ทีมแข่งขันได้โดยที่ไม่ต้องเตือน เนื่องจากทีมนั้นๆ กระทำผิดมารยาทของนักกีฬา ทั้งโดยคำพูดหรือโดยการแสดงออกทางการกระทำ
        ซึ่งจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อวงการกีฬาชักกะเย่อได้
 
กรณีที่ผู้ตัดสินจะต้องให้คำเตือนโดยผ่านทางการให้สัญญาณ การเอ่ยชื่อทีมและประกาศตามด้วย "เตือนครั้งที่ 1" หรือ "เตือนครั้งสุดท้าย" จะต้องประกาศให้ชัดเจน
และสั้นกระชับผ่านการใช้สัญญาณ คำตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกครั้ง
 
ความรับผิดชอบของผู้ตัดสินข้างสนาม
ผู้ตัดสินข้างสนามจะปฏิบัติหน้าที่ตามคำแนะนำของผู้ตัดสินในสนาม ระหว่างการแข่งขันผู้ตัดสินข้างสนามจะต้องอยู่ในตำแหน่งด้านข้างของทั้ง 2 ทีมที่ทำการแข่งขัน
และอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับผู้ตัดสินในสนาม ผู้ตัดสินข้างสนามจะเป็นผู้สังเกตการทำผิดกติกาของทีมที่ทำการแข่งขันและจะเป็นผู้ส่งรหัสสัญญาณการทำผิดกติกา
ของผู้เล่นให้แก่ผู้ตัดสินในสนาม ผู้ตัดสินข้างสนามจะทำหน้าที่แจ้งผู้ทำผิดกติกาถึงตำเตือนของผู้ตัดสินในสนาม
 
ผู้ดูแลเรื่องการชั่งน้ำหนัก
การแข่งขันในเอเชีย เอทีดับบลิวเอฟอาจจะทำการแต่งตั้ง สจ๊วต ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ตัดสินที่ดูแลเรื่องการชั่งน้ำหนักนักกีฬา ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการชั่งน้ำหนัก
และการตีตราประทับให้แก่นักกีฬาทุกคน

ขั้นตอนการเริ่มต้นการแข่งขัน
เมื่อผู้ตัดสินได้รับสัญญาณความพร้อมจากโค้ชของทั้ง 2 ทีม ผู้ตัดสินจะส่งสัญญาณทั้งคำพูดและคำสั่งที่เห็นได้ดังต่อไปนี้
 

       หยิบเชือก

: เชือกจะถูกยกขึ้นตามรายละเอียดในย่อหน้าที่ 11 12 และ 13 โดยที่เท้าของนักกีฬาจะวางราบลงบนพื้นสนาม

       เชือกตึง

: การทำให้เชือกตึง ในการแข่งขันแบบกลางแจ้ง นักกีฬาแต่ละคนอาจจะเท้าข้างหนึ่งยึดพื้นเอาไว้ด้วยส้นรองเท้าหรือด้านข้างของรองเท้าบูต

       นิ่ง

: ผู้ตัดสินจะให้สัญญาณการดึงเชือกมาไว้จุดกึ่งกลางสนาม สัญญาณการนิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องหมายกึ่งกลางเชือกอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบนสนาม

       ดึง

: หลังจากที่นิ่งได้ระยะหนึ่ง

  
การหยุดดึง
การหยุดดึงจะสามารถทำได้โดยการส่งสัญญาณด้วยการเป่านกหวีดของผู้ตัดสินและการชี้นิ้วไปในทิศทางของทีมผู้ชนะ หรือในกรณีของการประกาศ "ไม่ดึง"
ผ่านการไขว้แขน และชี้ไปที่เครื่องหมายจุดกึ่งกลางสนาม
 

  
ชุดคำสั่งในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ

       ทีมพร้อม

ส่งสัญญาณให้ทีมด้วยแขน

       หยิบเชือก

ยื่นแขนออกไปด้านหน้าลำตัว

       เชือกตึง

แขนเหยียดขึ้นบนพร้อมด้วยหันฝ่ามือเข้าด้านใน

       เชือกสู่จุดกลาง

ส่งสัญญาณด้านข้างให้ขยับเข้าสู่จุดกึ่งกลาง

       นิ่ง

แขนเหยียดขึ้นบนพร้อมหงายฝ่ามือออกด้านนอก

       ดึง

สะบัดแขนลงด้านข้าง

       ชี้ผู้ชนะ

เป่านกหวีดและชี้ไปที่ทีมผู้ชนะ

       เปลี่ยนข้าง

เป่านกหวีดและไขว้แขนเหนือศีรษะ

       ไม่ดึง

เป่านกหวีดและไขว้แขนหน้าลำตัว

       เตือน

ยกแขนไปในทางด้านทีมที่ทำผิดกติกาและยกนิ้วขึ้น1 หรือ 2 นิ้วตามจำนวนครั้งที่กระทำผิดกติกา

 

   ชุดของการทำผิดกติกาทั่วไปในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ

       การนั่ง

การขยับมือที่กางออกในแนวขวาง

       การยัน

เปิดฝ่ามือในแนวขวางและชี้ไปที่พื้นดิน

       การล็อค

ข้อศอกแตะท่อนขาส่วนบนที่ยกขึ้น

       การยึด

สองกำปั้นอยู่หน้าซึ่งกันและกัน

       พร็อพปิ้ง

ยกแขนเคลื่อนไหวข้างลำตัว

       ตำแหน่ง

ใช้ส่วนขาด้านล่างเตะและเหยียดออกไป

       สาวเชือก

ใช้กำปั้นสาวไปข้างหน้า

       การพาย

แสดงการพายผ่านแขนและลำตัวด้านบน

       การยึดของผู้คัดท้าย

ใช้มือแตะแผ่นหลัง

       เทรนเนอร์

ใช้นิ้วมือแตะริมฝีปาก

       เท้ายึด

เตะด้วยส้นเท้าลงบนพื้น

       เท้าออกด้านนอก

เหยียดเท้าข้างหนึ่งออกด้านนอก


 สัญญาณคำสั่ง  สัญญาณคำสั่ง