ภาพการแข่งขัน

 

การเล่นกีฬาชักกะเย่อของประเทศไทย ปรากฎหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นการละเล่นพื้นบ้านมาโดยตลอด
จนเมื่อนายรวิภาส กล่ำทวี ได้รับคำแนะนำจากนายกร ทัพพะรังสี (อดีตรองนายกรัฐมนตรี) ให้พัฒนากีฬาชักกะเย่อ
ของไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2552 เนื่องจากเชื่อว่ากีฬาชักกะเย่อ น่าจะทำชื่อเสียงให้ประเทศไทย
ได้และเป็นกีฬาที่สร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่คนในประเทศด้วย 


สมาคมกีฬาชักกะเย่อจึงได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ซึ่งต่อมาในปีพ.ศ. 2555 สมาคมชักกะเย่อ ก็ได้รับอนุญาตให้ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" ต่อท้าย และเปลี่ยนชื่อใหม่
เป็น "สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยสมาคมฯ บริหารงานภายใต้
การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย


กีฬาชักกะเย่อเป็นกีฬาที่พิจารณาน้ำหนักรวมของผู้เล่นทั้งหมดใน 1 ทีม จึงมีความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ในกีฬาประเภทนี้ได้ สำหรับในทวีปเอเชีย ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็น 3 ประเทศ ที่มีการพัฒนากีฬาชักกะเย่อเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไต้หวันได้พัฒนากีฬาชักกะเย่อมาเกือบ 20 ปี และในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา นักกีฬาจากประเทศไต้หวันสามารถคว้าแชมป์โลก และเอเชียมาได้อย่างน่าชื่นชม

รายละเอียด >>