แผนงานของสมาคม
 

แผนงานของสมาคม พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

ระยะเวลา

ประเทศ/สถานที่

หมายเหตุ

1

การจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อในร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556

6 -8 กันยายน 2556

อินดอร์สเตเดียม กกท.

คัดเลือกนักกีฬา

2

ว่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติ

 (ไต้หวันหรือเนเธอร์แลนด์)

ตุลาคม-ธันวาคม

กกท.

 

3

การจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงแชมป์ระดับทวีปเอเชีย (เจ้าภาพ)

1-4 ธันวาคม 2556

อินดอร์สเตเดียม

กรุงเทพฯ

 

4

การจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงแชมป์ตำรวจอาเซียน (เจ้าภาพ)

(เฉพาะสโมสรตำรวจจาก 10 ประเทศอาเซียน)

กุมภาพันธ์-มีนาคม 57

กรุงเทพฯ

 

5

การจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ทั่วประเทศไทย

มีนาคม-เมษายน 57

กรุงเทพฯ

(ระดับมหาวิทยาลัย)

 

6

การจัดการแข่งขันชักกะเย่อในร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

เมษายน-พฤษภาคม57

กรุงเทพฯ

 

7

รายการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงแชมป์เอเชีย 2014

(ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ)

มิถุนายน-กรกฎาคม57

ประเทศมองโกเลีย

 

8

รายการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงแชมป์โลก 2014

(ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ)

27-31 สิงหาคม 57

มลรัฐวิสคอนซิน
สหรัฐอเมริกา