กฎกติกา
กีฬาชักกะเย่อเป็นกีฬาที่เล่นโดยทีมผู้เล่น ซึ่งเป็นสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาคมกีฬาชักกะเย่อระดับชาติของแต่ละประเทศ และของสหพันธ์กีฬาชักกะเย่อแห่ง
ทวีปเอเชีย (ATWF) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นผู้สมัครเล่น โดยได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์ฯ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกติกาและคำสั่งของสหพันธ์

ในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อระดับเอเชียประเภทการแข่งขันที่ได้รับการรับรอง จะแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
      กลางแจ้งและในร่ม
      ชายและหญิง
      รุ่นมาสเตอร์ รุ่นซีเนียร์ รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปี และรุ่นจูเนียร์
      รุ่นผสม 4x4 ชายและหญิง